Hae sivustolta
VERKKOKAUPPA
 

Museotyö

 

Käytännön opas kokoelmien liikkuvuuteen

Finnish National Gallery
ISBN 978-951-53-3286-8. 23 s.
ISBN 978-951-53-3287-7 (pdf)
7,00 €, Suomen museoliiton jäsenille 5,25 € Alv 0 %

Collections Mobility 2.0 -hanke kehitti vuosina 2009-2011 toimintamalleja museokokoelmien hyödyntämiseen ajatuksena eurooppalaisen kulttuuriperinnön levittämisestä taidekokoelmien liikkuvuutta lisäämällä. Hankkeen tuloksia ovat olleet muun muassa käsikirja Encouraging Collections Mobility. Teijamari Jyrkkiö ja Susanna Pettersson ovat toimittaen kääntäneet suomeksi julkaisun keskeiset kohdat.

Määrä:

Hinta:


Näyttelyviestintä

Suomen museoliiton julkaisuja 60
ISBN 978-951-9426-37-2, 2011. 125 s.
25,00 €, Suomen museoliiton jäsenille 18,75 €, Alv 0 %.

Suomen museoliiton julkaisu Näyttelyviestintä käsittelee näyttelyitä osana mediakulttuuria, museokävijöiden motiiveja ja odotuksia sekä museonäyttelyä viestinnän keinona. Kuinka sanoma rakennetaan ja kenelle? Kirjan on kirjoittanut FM Jaana af Hällström.

Määrä:

Hinta:


Näyttelyviennin ABC

Suomen museoliiton julkaisuja 59
ISBN 978-951-9426-36-5
7,00 €, jäsenille 5,25 €, Alv 0 %.

Näyttelyviennin ABC on opas kansainvälistä näyttelyvientiä suunnitteleville museoille. Se antaa käytännön ohjeita kulttuurivientiin liittyvään kansainväliseen näyttelytoimintaan.

Kirjoittaja Ulla Kinnunen on toiminut Alvar Aalto Säätiön koordinaattorina tehtänään mm. Alvar Aalto -museon kansainvälinen näyttely- ja julkaisutoiminta.

Määrä:

Hinta:


Turvallisuutta vai turvattomuutta

Suomen museoliiton julkaisuja 56
ISBN 951-9426-33-7. 48 s.
7,00 €, jäsenille 5,25 €, Alv 0 %

Museoiden turvallisuusasiantuntija Mikko Perkon kirjoittama teos opastaa ennaltaehkäisemään tai minimoimaan henkilökuntaan, asiakkaisiin, näyttelyihin, kokoelmiin tai rakennuksiin kohdistuvat uhkat. Perkko neuvoo myös, kuinka toimitaan hätätilanteissa, mitä tehdään kun työpaikalla tapahtuu häirintää ja miten hoidetaan kriisitiedotus, jos jotakin kaikesta huolimatta pääsee tapahtumaan.

Määrä:

Hinta:


Turvallisempi museo - Turvallisuusohjeita museoille

Suomen museoliiton julkaisuja 40

ISBN 951-9426-13-2, Vammala 1994, 60 s.
7 €, jäsenille 5,25 €. Alv 0 %.

Mikko Perkko on koonnut oppaan museon turvallisuuskysymyksistä. Julkaisun avulla museoiden henkilökunta voidaan perehdyttää siihen, miten museoiden turvallisuus taataan. Kansallinen kulttuuriomaisuus on kaikkien museoissa työskentelevien vastuulla.
 

Määrä:

Hinta:


Museokaupan perusteet

Suomen museoliiton julkaisuja 39
ISBN 951-9426-12-4, Vammala 1994, 128 s.
3,00 €, jäsenille 2,25 €. Alv 0 %.

Museokaupan perusteet on oiva käsikirja niille museoille, jotka suunnittelevat museokaupan perustamista tai museon myyntitoiminnan tehostamista. Kirjan ovat kirjoittaneet museonjohtaja Jouko Heinonen ja Ulla Palmgren.

 

Määrä:

Hinta:


Museon siivous

Suomen museoliiton julkaisuja 37
ISBN 951-9426-09-4, Helsinki 1990, 47 s.
3,00 €, jäsenille 2,25 €. Alv 0 %.

Museon siivoustyön opaskirja esittelee kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa suositeltavia, myös standardimenetelmistä poikkeavia toimintatapoja. Teos kattaa erityyppisten museotilojen, myös ulkomuseoiden siivousohjeiston sekä kokoelmien suojaamisen siivouksen yhteydessä. Kirjoittaja on konservaattori Anja Rantala.

Määrä:

Hinta:


Tekstiilikonservointi

Tekstiilikonservoinnin perusteos niin konservaattorikoulutuksen oppikirjaksi kuin käytännön museotyöhön. Kirjassa on pyritty ottamaan huomioon tekstiilikonservoinnissa esiin tulevia kysymyksiä. Erityisesti painotetaan ennalta vaurioita ehkäisevän säilytyksen merkitystä. Kirjoittajina ovat konservoinnin asiantuntijat Anja Rantala, Liisa Pakkala ja Kaija Steiner-Kiljunen.

Suomen museoliiton julkaisuja 35
ISBN 951-9426-07-8, Jyväskylä 1989, 235 s.
7,00 €, jäsenille 5,25 €. Alv. 0 %.

Määrä:

Hinta: