MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä

Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä 697/2011 (Valtion säädöstietopankki)

Näyttelyesineiden takavarikointikiellon tarkoituksena on edistää merkittävien näyttelyiden järjestämistä siten, että esineiden palauttaminen lainaksi antajalle voidaan taata. Kielto voidaan myöntää enintään vuodeksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi hakemuksesta kieltää näyttelyesineen takavarikoinnin, jos näyttelyesine lainataan näyttelyyn, joka on taiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävä tai jonka järjestämistä on pidettävä kansainvälisen kulttuurivaihdon kannalta tärkeänä.

Kiellon myöntämisen edellytyksenä on lisäksi se, että näyttelyn järjestää kotimainen julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai yleishyödyllinen yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Kaupallisille näyttelyille ei takavarikkokieltoa myönnetä.

Takavarikkokieltoa ei voida myöntää, jos on perusteltu aihe olettaa, että näyttelyesine on rikoksella joltakulta viety, että esineen omistussuhteet ovat riidanalaiset tai että näyttelyesine tarjottaisiin näyttelyssä myytäväksi. Kieltoa ei myöskään myönnetä, jos se on ristiriidassa Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai Euroopan yhteisön lainsäädännön kanssa.
Laki löytyy Finlex-säädöstietopankista: Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä 697/2011