MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Turun taidemuseo on Euro enemmän -hankkeen neljäs pilottimuseo

Euro enemmän -hanke tukee museoita museokauppojen kehittämisessä vuosina 2018–2019. Hankkeessa toteutettavan museokauppojen pilotointijakson neljänneksi museokumppaniksi on valittu Turun taidemuseo. 

Kuva: Mikko Tapanainen

Turun taidemuseon valinnan perusteena olivat museokaupan selkeä profiili, kehittämispotentiaali sekä museokaupan ja kahvilan yhteistyö. Turun taidemuseon lisäksi erilaisia museokaupan ratkaisuja testataan pilotointijakson aikana 1.5.–30.9.2019 myös Arkkitehtuurimuseossa, Tekniikan museossa ja Vapriikissa.


Kohti pilotointia ja museokauppakonseptin testausta


Suunnittelutyöt kaikkien neljän museon kanssa on käynnistetty loka-marraskuussa. Kukin projekti aikataulutetaan ja museoiden kanssa sovitaan museokauppakonseptin eri elementtien testaamisesta. Ne liittyvät muun muassa museokaupan valikoiman rakentamiseen, kaupan suunnitteluun, toteutukseen ja esillepanoon sekä museokaupan markkinointiin. Pilotoinnissa saatujen kokemusten avulla voidaan arvioida millaiset ratkaisut museokaupoissa toimivat ja millaiset eivät. Tavoitteena on kerätä laajasti tietoja museoille museokauppojen kehittämistä varten.

Euro enemmän vuoteen 2022 mennessä

Euro enemmän -hanke on Suomen museoliiton, Museokortin ja Museoviraston yhteistyössä toteuttama kehittämishanke. Pilotointivaiheen toteuttamisesta vastaa Suomen museoliitto ja kaupan asiantuntemuksesta Simigroup Oy. Hankkeen päätavoitteena on, että keskimääräinen museokaupan myynti nousee 1 eurolla kävijää kohden vuoteen 2022 mennessä. Tämä tarkoittaa kokonaisuudessaan noin 7 miljoonan euron lisätuloa museoille. 

Hanke järjestää koulutusta, tilaisuuksia, jakaa tietoa ja tuottaa erilaisia työkaluja kaikille museoille museokauppatoiminnan kehittämiseen. 

Lisätietoja:
Janne Tielinen
Projektisuunnittelija
janne.tielinen(a)museoliitto.fi
+358 44 430 0706