MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Museoalan edunvalvonta

Suomen museoliitto on museoiden keskusjärjestö

Suomen museoliitto on museoiden yhteistyöelin, jonka keskeisenä tehtävänä on valvoa museoiden etuja ja edistää museoiden toimintaa. Museoliitto on kansallinen ja kansainvälinen museoalan verkottaja ja tiedonvälittäjä. Liitto tarjoaa uudistuvaa ja innovatiivista osaamista sekä käytännön palveluja, koulutusta, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, kehittämis- ja tutkimusprojekteja sekä konsultointia.

Museoliitto edustaa museoalaa ja hoitaa sen keskeisiä sidosryhmäsuhteita. Jäsenyys Museoliitossa merkitsee yhteisöjäsenille sitoutumista museotyön kehittämiseen ja hyvien toimintaedellytysten edistämiseen.

Museoliitto tarjoaa täydennyskoulutusta museotyöntekijöille, tiedottaa ja markkinoi, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä kanavoi museoiden käyttöön lisäresursseja erilaisin hankkein.

 

Lue lisää Suomen museoliiton toiminnasta

Suomen museoliitto