MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Museoviikko

Museoviikkoa vietetään 16.–21.5.2017. Kansainvälistä museopäivää vietetään 18.5.2017. 
Vuoden 2017 Kansainvälisen museopäivän teemana on Museums and contested histories: Saying the unspeakable in museums. Voit jo nyt tutustua museoille suunnattuun, päivää koskevaan infopakettiin täällä.

Siirry sivun alkuunMuseoviikko on hyvä kanava alueelliseen yhteistyöhön muiden alueen kulttuuritoimijoiden kanssa. Viikon tapahtumina voivat olla esimerkiksi suuret ja pienet näyttelyt, opastukset, kesänäyttelyiden avautumiset, luentotilaisuudet, esitelmät ja työpajat.

Museoviikon ohjelmatarjonta kootaan verkkoon omalle Museoviikko-portaalilleen. Museoliiton ylläpitämälle sivustolle poimitaan Museoviikon erikoistapahtumat sekä osallistuvien museoiden samaan aikaan avoinna olevat näyttelyt.
Museoviikkoa on vietetty vuodesta 1998 alkaen vaihtuvin teemoin.

Vuonna 1998
- Kansainvälisyys kokoelmissa
- Kokoelmien aarteita
- Museossa elämän jäljet

Vuonna 1999
- Löytämisen ilo!

Vuonna 2000
- Historian näyttämöitä
- Puun maa

Vuonna 2001
- Asiantuntijana museo

Vuonna 2002
- Maailma museossa

Vuonna 2003
- Rakennusperintö ja museon ystävät

Vuonna 2004
- Henkinen perintö

Vuonna 2005
- Kulttuurien kohtaaminen museossa

Vuonna 2006
- Museot ja nuoret

Vuonna 2007
- Museot ja yhteinen perintö

Vuonna 2008
- Eurooppalaisuus meissä

Vuonna 2009
- Museot ja kulttuurimatkailu

Vuonna 2010
- Paikallinen identiteetti, alueen omaleimaisuus

Vuonna 2011
- Muistitalkoot

Vuonna 2012
- Uutta - Nytt!

Vuonna 2013
- Yhdessä museoon

Vuonna 2014
- Kokoelmien ihmeet

Vuonna 2015
- Museot kestävän yhteiskunnan rakentajina,
- Museer för ett hållbart samhälle

Vuonna 2016
- Museot ja kulttuurimaisema

Museoviikon tapahtumat