Utveckling av museibranshen
 

Nu till museet! Museidag för skolelever och studerande

Temaveckan Nu till museet! vill än en gång locka skolelever och studerande att besöka museer i oktober. Vi ser fram emot att museerna öppnar sina dörrar för skolelever och studerande under temaveckan 4-7.10.2011 och att de bjuder på program som är avsett speciellt för dem.

Avsikten med en egen museivecka för skolelever och studerande är att stärka samarbetet mellan museerna och skolorna och lyfta fram museerna som en passande inlärningsmiljö för många läroämnen. Under veckan kommer man också att fokusera på information om de tjänster som museerna kan erbjuda skolorna och läroinrättningarna året om och som inte begränsar sig till tidpunkten för vårens klassutflykter.

Temaveckan arrangeras för tredje året i rad. Veckan arrangerades för första gången år 2009 och ingick då i undervisnings- och kulturministeriets 200-årsjubileum.

Mer information: http://www.museoliitto.fi/elevernas_museidag