• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Blogger
 
MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Museovisio

Suomen Kulttuurirahasto tukee museoiden näyttelytoiminnan uudistamista Museovisio-hankkeella, jonka tavoitteena on saada lisää kävijöitä museoihin ja parantaa kävijäkokemusta. Kaksivaiheisessa apurahahaussa museoiden on mahdollista saada satojentuhansien eurojen apurahoja uudistamistyöhönsä. 

Ensimmäisen vaiheen hakuaika on 26.2.–15.3.2018


Ketkä voivat hakea apurahaa ja mihin avustusta voidaan kohdentaa?

Museovisio-apurahaa voivat hakea Suomessa toimivat, ammatillisesti hoidetut museot tai museokohteet. Haku on suunnattu ensisijaisesti keskikokoisille museoille, joilla on henkilökuntaresurssit uudistusten läpiviemiseen. Apurahaa voi hakea myös useamman museon tai museokohteen yhteishankkeeseen.

Uudistustyön tavoitteina tulee olla kävijäkokemuksen parantaminen ja uudet kävijät. Keinoina voivat olla esimerkiksi esitystekniset, toiminnalliset tai teknologiset uudistukset näyttelytiloissa, yleisötyöhön panostaminen tai tarkempi kohderyhmäajattelu. Uudistustyössä voi paneutua myös brändin kehittämiseen tai markkinointistrategian parantamiseen.

Miten apurahahaku toimii?

Apurahahaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen haku on avoinna 26.2.–15.3.2018, ja siinä myönnettyjä apurahoja voi käyttää uudistustyön suunnitteluun aikavälillä 1.6.2018–31.5.2019. Haettavan apurahan suuruus voi olla 5 000–20 000 euroa. Toisen vaiheen apurahat ovat haettavissa elokuussa 2019. Myönnettyjen apurahojen suuruus on 100 000–300 000 euroa, ja ne on tarkoitettu uudistussuunnitelmien toteuttamiseen vuosien 2020–2022 aikana.

Lisätietoja hankkeesta ja apurahan hakemisesta Suomen Kulttuurirahaston verkkosivuilta.
Museovision hakuohjeet löytyvät täältä.

Museovision toisen hakuklinikan 19.1.2018 työpajoissa keskusteltiin mm. museoiden palvelumuotoilumallista. Kuva: Janne Tielinen. 

Suomen museoliitto auttaa museoita hankerahoituksen hakemisessa järjestämällä muun muassa hankeklinikoita ja tarjoamalla tietoa uusimmista museoiden näyttelytoimintojen trendeistä. ”Museovisio-hankkeen ajoitus on todella hyvä. Museoiden käyttö on vahvassa kasvussa ja apurahat vahvistavat tätä kehityssuuntaa merkittävästi”, toteaa Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Lisätietoja:
Janne Tielinen
Projektisuunnittelija
+358 44 430 0706
janne.tielinen(a)museoliitto.fi