• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Blogger
 
 

Linkki - museot mediakasvattajiksi

Suomen museoliitto on saanut OKM:ltä rahoituksen kaksivuotiseen Linkki - museot mediakasvattajiksi -hankkeeseen, joka toteutetaan yhdessä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa museoiden asema mediakasvattajina lisäämällä museoiden ja muiden mediakasvatuksen toteuttajien molemminpuolista tietämystä toistensa toiminnasta ja yhteistyömahdollisuuksista. Yhteistyökumppaneita ovat museot, koulut päiväkodit ja mediakasvatusalan järjestöt.

Hanke parantaa museohenkilökunnan mediakasvatusvalmiuksia sekä tukee alle 12-vuotiaiden lasten kriittistä medialukutaitoa ja medioiden käytön osaamista. Hanke painottaa museoiden tehtävää medialukutaidon kehittäjänä. Museoiden monipuolisten sisältöjen hahmottamisessa ja ymmärtämisessä tarvitaan mediaosaamista sekä museoiden henkilökunnalta että museokävijöiltä. Medialukutaidossa olennaista on esimerkiksi kyky silmäillä ja sen pohjalta hahmottaa pääasioita. Museot voivat auttaa lapsia oivaltamaan, miten ympäröivä kulttuuri vaikuttaa medialukemiseen ja -kokemiseen.

Hanke vahvistaa museoiden roolia mediakasvattajina sekä yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa tuottamalla uusia ideoita ja käytäntöjä päiväkoti- ja kouluyhteistyöhön. Tämä toteutetaan hyödyntämällä jaetun asiantuntijuuden ja osallistavan oppimisen menetelmiä museoiden, koulujen ja päiväkotien sekä muiden mediakasvatusorganisaatioiden kanssa järjestettävissä tilaisuuksissa. Tilaisuuksissa parhaiksi arvioiduista ideoista kokeillaan käytännössä 4-8.

Hankkeen tavoitteena on, että museoiden jo olemassa olevien mediakasvatusmateriaalien saatavuus helpottuu ja käyttö kouluissa ja päiväkodeissa lisääntyy. Lisäksi hanke ohjaa ja neuvoo päiväkoteja ja kouluja siitä, miten mediakasvatusta voi toteuttaa museoissa. Hankkeen tuloksena museoiden käyttöön tehdään innostava mediakasvatusmateriaali. Esimerkkinä käytetään lähialojen, esimerkiksi kirjastojen, tuottamia materiaaleja.

Hankkeen osakokonaisuudet:

 • Kartoitus museoiden olemassa olevasta mediakasvatusmateriaalista ja -toiminnasta sekä kentän toimijoista
 • Seminaari ja keskustelutilaisuus 28.4.2014 otsikolla "Museot mediakasvattajina - mitä näet, mitä kerrot?"
 • Mediakasvatuksen kehittämisestä kiinnostuneiden museoiden muodostaman verkoston toiminnan käynnistäminen
 • Linkkipajat - kolme alueellista ideatyöpajaa, joissa kartoitetaan mediakasvatuksen jo olemassa olevia työmenetelmiä museoissa ja kehitetään uusia.
 • Linkkipajoissa ideoitujen uusien toimintamallien käytännön kokeilut museoissa keväällä 2015
 • Mediakasvatusmateriaalin tuottaminen museoiden käyttöön
 • Mediakasvatusmateriaalin jalkauttaminen museoille ja mediakasvatusverkostolle
 • Osallistuminen Mennään museoon! -viikolle
 • Hankkeen päätösseminaari 1.12.2015

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori/koulutussuunnittelija
Pauliina Kinanen
pauliina.kinanen(a)museoliitto.fi
p. 040 354 2205