MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Kutsu poliitikko museoon -teemaviikko

Kutsu poliitikko museoon -viikon aikana museot avaavat ovet kulissien taakse. Museot ovat kutsuneet itselleen tärkeitä poliitikkoja tutustumaan museon toimintaan mahdollisimman käytännönläheisesti.

Kutsu poliitikko museoon -viikon aikana tehdään näkyväksi museoiden toimintaa kulissien takana. Teemaviikon aikana tuodaan esiin museoiden laaja-alaista toimintaa, joka sisältää paljon muutakin kuin näyttelyt ja tapahtumat. Samalla esitellään Suomen kattavaa museoverkostoa ja sen vaikutusta yhteiskuntaan talouden, kansalaisten hyvinvoinnin ja työllisyyden näkökulmasta.

Teemaviikkoon osallistuva poliitikko pääsee kokeilemaan museotyötä myös käytännön tasolla. ”Työharjoittelupäivän” aikana päättäjät kiertävät museoammattilaisten työtiloissa, tutkijoiden huoneissa ja esimerkiksi esineiden vastaanottotiloissa. Lisäksi poliitikot tutustuvat muun muassa valokuva-arkiston kuvalainaustoimintaan, kokoelmien digitointiin, näyttelyn kohderyhmien määrittelyyn ja museoturvallisuuteen. Muutamat toimivat myös keskusteluoppaina tai vertaisihmettelijöinä näyttelytiloissa, jolloin heillä on mahdollisuus tavata muita museovieraita.

Teemaviikko järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2016 ja silloin siihen osallistui noin 30 museota. Toisen kerran viikko järjestettiin kesällä 2017. Monissa museoissa vieraina on ollut kansanedustajia tai esimerkiksi kaupunginhallituksen jäseniä.

Alle on koottu materiaaleja vapaasti käytettäväksi. PowerPoint-dioja voi käyttää eri yhteyksissä esiteltäessä museoiden toimintaa. Valkoisella pohjalla oleviin dioihin voi tehdä myös museokohtaisia muutoksia. Painettuja esitteitä voi tilata lisää Museoliitosta jäsenmuseoiden käyttöön.