Hae sivustolta
MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Kooste Itsenäisyyden juhlavuosi ja museot -webinaarista 17.3.2016

Suomen museoliiton koordinoiman Yhteinen perintö -hankkeen webinaari pidettiin 17.3.2016. Webinaarissa kerrottiin museoiden juhlavuoteen 2017 tähtäävästä toimista, nostettiin esille periaatteita valtioneuvoston Suomi 100 -ohjelman juhlavuoden 2017 järjestelyistä ja esitettiin näkökulmia museoiden juhlavuoden ohjelman mahdollisuuksista. Puheenvuorot kuultiin Suomi 100 -ohjelman ohjelmapäällikkö Suvi Innilältä, Yhteinen perintö -hankkeen projektisuunnittelija Janne Tieliseltä sekä Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttilalta.

Suvi Innilä Suomi 100 -ohjelmasta toivotti omassa puheenvuorossaan museot lämpimästi mukaan viettämään itsenäisyyden juhlavuotta. Juhlavuoden kantavana teemana on yhdessä ja se sitoo laajasti eri alojen toimijat ja kansalaiset mukaan juhlavuoden viettoon. Valtionneuvoston koordinoima juhlavuoden ohjelma pitää sisällään kaikkiaan 600 hanketta. Ohjelmaan hyväksymisen kriteerinä on, että kyse on erityisestä itsenäisyyden juhlavuoteen liittyvästä hankkeesta esimerkiksi tapahtumasta, näyttelystä, teoksesta tai kampanjasta. Suvi Innilä kertoi, että museoista noin 50 on hyväksytty juhlavuoden ohjelmaan omalla hankkeellaan.

Suomen museoliiton koordinoima Yhteinen perintö -hanke on yksi monista juhlavuoden 2017 hankkeista. Hanke on museoiden yhteinen ponnistus suomalaisten museoiden juhlavuoden ohjelman markkinoimiseksi. Puheenvuorossaan Janne Tielinen kertoi, että Suomen museoliitolle ohjelmastaan on ilmoittanut jo yli 150 museota. Yhteisesti suomalaisten museoiden ohjelmaa tullaan viestimään yleisöille Tuhansia tarinoita -nimisen kokonaisuuden kautta.

Työtä valmistellaan vuoden 2016 aikana muun muassa toteuttamalla yleisöille suunnattu kokoava verkkosivusto museoiden juhlavuoden ohjelmasta ja liittämällä sen yhteyteen myös museoiden verkkopalveluita. Lisäksi museokortista tullaan valmistamaan juhlavuoden erikoiserä. Museoiden juhlavuoden 2017 ohjelman näkyvyyden lisäämiseksi hanke toteuttaa museoiden kanssa yhteistyössä markkinointi- ja viestintäkampanjoita. Ajankohtina ovat sekä loppiaisviikonloppu 6.-8.1.2017 että Snellmanin päivä 12.5.2017. Museoille tullaan tiedottamaan muun muassa kampanjoiden valmisteluista ja ohjelman rakentumisesta aktiivisesti vuoden 2016 aikana.

Webiinaarin kolmannessa puheenvuorossa Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila nosti esille, että itsenäisyyden juhlavuosi 2017 on tilaisuutena ainutkertainen museoiden näkyvyyden nostamiseen ja samalla museoista syntyneiden mielikuvien päivittämiseen. Juhlavuosi tarjoaa museoille myös mahdollisuuden esimerkiksi osallistaa yleisöjä etsimään ja määrittelemään merkityksellisiä asioita Suomen itsenäisyyden historiasta sekä yhdessä rakentamaan tätä hetkeä ja yhteistä tulevaisuutta.

Kaikkiaan webinaariin osallistui liki 60 kuulijaa sekä museoista että kunnista.

Yhteinen perintö -hankkeen verkkosivuille tullaan päivittämään aina ajankohtaisin tieto. Lisäksi hankkeelle on perustettu oma Facebook-ryhmä, jossa voi osallistua keskusteluun ja seurata Yhteinen perintö -hankkeen valmisteluja.

Webinaarin puhujien esitelmiin voi tutustua täällä.