MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Palveluhinnasto

MuseumPlusRIA-järjestelmä

Museo2015 -hankkeen tuottaman MuseumPlusRIA -järjestelmän hinta koostuu vuosittaisesta käyttömaksusta ja järjestelmän käyttöönoton kertakustannuksesta. Vuosittaiseen käyttömaksuun vaikuttaa museon ja sen kokoelmien koko. Järjestelmän käyttöönoton kertakustannukseen vaikuttaa sekä kokoelman koko että museon kokoelmanhallinnan nykytila.

Kokoelmahallintajärjestelmä sisältää MuseumPlusRIA -järjestelmälisenssien lisäksi käytön tuen, vuosittaisen ylläpito- ja kehityskoulutuksen sekä palvelinympäristön, joka mahdollistaa kokoelmatietojen varmennetun tallennuksen.

Vuosittainen käyttömaksu

Palvelun hinta on alkaen 2000 euroa/vuosi (+ alv 24%). Minimihinta sisältää yhden museokohtaisen käyttäjälisenssin. Tällöin ohjelman käyttäjiä voi olla useita, mutta vain yksi käyttäjä kerrallaan voi käyttää ohjelmaa. Kokoelmatietoja saa tallentaa minimihinnalla aina 1 teratavuun saakka.

Pienten museoiden arvioidaan tarvitsevan sujuvaan käyttöön 1–3 lisenssiä.  Suurten ja keskisuurten museoiden arvioidaan tarvitsevan vähintään 4 lisenssiä, jolloin palvelun hinta on alkaen 6000 euroa/vuosi (+ alv. 24%).

Järjestelmän käyttöönotto

Järjestelmän käyttöönottomaksuun vaikuttaa asiakasmuseon kokoelmanhallinnan nykytilanne. Hinnoitteluvaihtoehtoja on kaksi.

1. Kiinteä hinta

Järjestelmän käyttöönotto maksaa museolle kertakustannuksena 4000 euroa (+ alv 24%). Hinta sisältää yhden lisenssin, järjestelmän museokohtaisen asentamisen ja virittämisen (konfigurointi) sekä käyttökoulutukset. Tämä vaihtoehto soveltuu museoille, joilla ei ole tarvetta tuoda kokoelmatietoja aiemmin museossa käytössä olleista kokoelmahallintajärjestelmistä tai muista luettelointiin käytetyistä ohjelmista (esim. Excel-taulukot). Käytännössä tämä on hyvä vaihtoehto pienten kokoelmien museoille ja museoille, jotka eivät ole tähän mennessä luetteloineet kokoelmiaan millään kokoelmanhallintajärjestelmällä.

2. Tarjous

Museolle, joka haluaa ottaa nykyisen kokoelmahallintajärjestelmänsä tilalle MuseumPlusRIAn, paras vaihtoehto on useimmiten kokoelmatietojen siirto järjestelmien välillä. Tämän työn laajuus ja sen mukainen tarjous tehdään museokohtaisesti. Työn laajuuteen vaikuttavat ennen muuta kokoelmien ja niihin liittyvien tietojen määrä.