Hae sivustolta
 

Museot mediakasvattajina - mitä näet, mitä kerrot? -seminaarin kooste

Linkki - museot mediakasvattajiksi -hanke järjesti ensimmäisen koulutustilaisuutensa 28.4.2014 yhteistyössä Mediakasvatusseuran kanssa. Tieteiden talolle kokoontui 66 museoista ja mediakasvatuksesta kiinnostunutta osallistujaa. Mukana oli museoalan edustajia, kasvatustieteilijöitä, alan opiskelijoita, mediakasvatuksen asiantuntijoita ja opettajia.

Tilaisuuden tavoitteena oli aloittaa keskustelu siitä, mitä museoiden mediakasvatus on sekä tutustua joihinkin jo olemassa oleviin mediakasvatuksen menetelmiin. Aamupäivä alkoi hankkeen lyhyellä esittelyllä (ks. PDF-tiedosto alla). Tämän jälkeen kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä OKM:stä avasi ministeriön näkökulmaa mediakasvatukseen.OKM on pitänyt mediakasvatusta esillä jo vuodesta 2007. Tuolloin näkökulma oli ennen kaikkea se miten lapsia ja nuoria voidaan mediakasvatuksen avulla suojella internetin vaaroilta. Sittemmin näkökulma on laajentunut mediakasvatuksen mahdollisuuksiin ja samalla toimijakenttä laajentunut. Keskeisiä, valtakunnallisia toimijoita ovat mm. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU), Mediakasvatusseura ja Mediakasvatuskeskus Metka.

Kirjastoissa on kehitetty mediakasvatusta jo vuosia, ja nyt mukaan tulevat myös museot, jotka ovatkin itsestään selviä mediakasvatuksen toimijoita. Museoilla on kokoelmansa ja tarinansa, ja mediakasvatus yksi uusi väylä niiden pariin. Museo on ideaaliympäristö myös sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen.

Yliopistonlehtori Sara Sintonen Helsingin yliopistosta herätteli yleisöä otsikolla "Museot ovat ikkuna maailmaan, josta mediakasvatus ammentaa". Sintosen mukaan museot näyttäytyvät yleisölle usein "virastoina", jotka kyllä antavat mahdollisuuden kurkistella sisään, mutta eivät aina tarjoa "kättä pidempää". Sintonen kehotti googlaamaan Youtubesta sanoilla minecraft ja museum, niin pääsee näkemään vilahduksen siitä millaisia käsityksiä nuorilla Minecraft-pelaajilla on museoista ja millaisia museoita nuoret rakentavat pelin avulla. Visuaalinen kulttuuri on tänä päivänä erittäin tärkeää; ihmiset kommunikoivat kuvien, ja yhä enemmän myös videoiden, välityksellä. Siksi Finna onkin Sintosen mielestä 2010-luvun tärkein kulttuuriteko: sen avulla museoiden laajat kokoelmat saadaan esille.

Viime aikoina esille noussut käsite monilukutaito on tärkeä museoissa tehtävän mediakasvatuksen näkökulmasta. Sintosen mukaan voi olla museo mediasta, museo mediassa ja museo mediana. Museot voivat mediakasvatuksessa auttaa mediahistorian ymmärtämisessä ja mediayhteiskunnan hahmottamisessa, tuottaa digitaalisen kulttuurin osallisuutta sekä suunnata rooleja, merkityksiä ja arvoja esimerkiksi tarinoiden kautta.
Sara Sintosen Prezi-esitys.

Mediakasvatusseuran koordinaattori Anniina Lundvall innosti yleisöä mediakasvatuksen käytäntöjen pariin (ks. PDF-tiedosto alla). Mediakasvatus voi olla osa museonkin arkityötä, mutta ennen työhön uppoutumista kannattaa miettiä sen tavoitteita: mitä museo haluaa mediakasvatustoiminnallaan saavuttaa. Lisäksi on syytä miettiä mahdollisia rajoitteita, joita museoissa asettavat esimerkiksi kuvien julkaisuun liittyvät lait. Mediakasvatuksen kehittäminen vie aikaa, joten jostain on ehkä luovuttava. Kannattaa kuitenkin lähteä liikkeelle pienestä, kokeilla uutta ja sitten kasvattaa ja kehittää toimintaa kokemusten perusteella. Tärkeää on myös arvioida millaista osaamista, valmiuksia ja välineistöä museossa on mediakasvatukseen sekä selvittää oman alueen mediakasvatusverkosto: yhteistyö mediakasvatusta jo tekevien tahojen kanssa kannattaa!

Lundvall antoi kotitehtäväksi tutustua mediakasvatus.fi -sivustoon, jonne on koottu mm. laaja materiaalipaketti mediakasvatuksen menetelmistä. Sivustolle voi myös helposti lisätä itse omia materiaalejaan.

Iltapäivällä tutustuttiin tarkemmin joihinkin mediakasvatuksen menetelmiin. Instagram-työpajassa jalkauduttiin lähiympäristöön kuvaamaan ja opeteltiin kuvien jakamista sovelluksen avulla. Keskusteleva kuvan tarkastelu (VTS) -menetelmään perehdyttiin kahdessa demossa. Menetelmätorilla oli esittelyssä digitaalinen tarinankerronta, iPadien ja lisätyn todellisuuden käyttö museossa, jota kehitetään MobiiliMetkaa Museossa -hankkeessa, sekä Molla mediapajojen toiminnallinen mediakasvatus päiväkoti-ikäisille.

Menetelmiin tutustumisen jälkeen kokoonnuttiin jälleen yhteen, kun Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry luovutti Vuoden museopedagoginen teko -palkinnon Sirkushevoset sairastaa -hankkeelle sekä kunniamaininnan Mestariduunarit-hankkeelle.

Päivän antia vedettiin yhteen loppukeskustelussa, jonka virikkeeksi esiteltiin museoille kohdistetun Museot mediakasvattajina -kyselyn tuloksia (ks. PDF-tiedosto alla). Kyselyn perusteella olennaisiksi mediataidoiksi museoissa käsitetään osallisuus kulttuuriin, kulttuuri-identiteetin vahvistaminen, yhdessä kokeminen ja tekeminen sekä tarinat. Mediakasvatuksen edelleen kehittämiseksi tarvitaan osaamista, välineitä, henkilöstöä ja aikaa, yhteistyötä sekä asennetta.

Keskustelussa esille nousi erityisesti se, miten koulut ja päiväkodit löytävät museot ja niiden mediakasvatuksen.Kuinka kiireiset opettajat tavoitetaan? Tarvitaanko ihan puhdasta markkinointia? Millaisia esteitä on koulujen ja päiväkotien museovierailuille, ja miten niitä voisi poistaa? Keskusteltiin myös uusista opetussuunnitelmista, joiden luonnokset ovat paraikaa kommentoitavissa Opetushallituksen verkkosivuilla. OPSissa näkyy oppiainerajojen murtuminen. Museoiden tulisi vahvistaa yhteyksiä myös opettajankoulutuslaitoksiin, jolloin tulevat opettajat saisivat jo opiskeluaikanaan kontaktin museoihin. OKL on kiinnostunut museoista uusina oppimisympäristöinä!

Kiitos kaikille seminaarin osallistujille! Hanke jatkuu seuraavaksi mm. syksyn Linkkipajojen suunnittelulla (alueelliset ideatyöpajat). Työpajoihin ovat tervetulleita niin alueen museotyöntekijät kuin opettajat ja mediakasvattajatkin.


Lisätietoja:
Projektikoordinaattori/koulutussuunnittelija
Pauliina Kinanen
pauliina.kinanen(a)museoliitto.fi
p. 040 354 2205