MUSEO-LEHTI
 

Ohjeita avustajille

Museo-lehden kirjoittajiin kuuluu monenlaisia toimijoita. Toimitussihteerin ja taittajan työn helpottamiseksi alle on koottu muutamia vinkkejä Museo-lehteen kirjoittavia varten.

Aluksi

Suunnitellessasi juttua Museo-lehteen mieti, miksi juuri tämä aihe on tärkeä. Mitä uutta tämä aihe juttu tuo lukijoille? Miksi aihe pitäisi julkaista juuri nyt eli mikä tekee siitä ajankohtaisen ja kiinnostavan?

Tärkeintä on rajata aihe sekä valita kiinnostava näkökulma. Muistathan, että museot ovat lehden lukijoille lähtökohtaisesti jo melko tuttuja. 

Käytännön ohjeita kirjottajille:

1. Hyvä lehtiteksti on ytimekästä. Vältä kaikkea ylimääräistä - kapulakieltä, hankalia lauserekenteita ja täytesanoja. Tarvittaessa luetuta oma tekstisi etukäteen tuttavallasi ja pyydä palautetta.

2. Kolumnissa on tarkoitus ilmaista voimakas, perusteltu mielipide. Uskalla kärjistää.

3. Lyhenteitä (esim. ns. ts. tms. jne.) ei lehtitekstissä käytetä. Myös "prosenttia" on prosenttia kirjaimin, ei %-merkillä. Päivämäärät ilmoitetaan muodossa 1. tammikuuta 2011, perjantaina 21. päivä. Vuosikymmenet muodossa 1990-luku.

4. Henkilöiden suuhun laitettavat sitaatit irrotetaan omaksi kappaleeksi lainausmerkkien sisään:

"Suora sitaatti kirjoitetaan näin", sanoo lehden toimitussihteeri.

5. Vältä muuta lainaus- tai sulkumerkkien käyttöä.

6. Älä muotoile tekstiäsi visuaalisesti tekstinkäsittelyohjelmassa, sillä se häiritsee taittajan työtä.

7. Voit laatia iskevän, lyhyen otsikon. Halutessasi voit myös hahmotella ingressiä, mutta usein sekä otsikkoa että ingressiä joudutaan muuttamaan. Väliotsikkoja ei Museo-lehdessä yleensä käytetä.

8. Jos toimitat kuvia, muistathan kirjoittaa jutun loppuun ytimekkäät kuvatekstit. Ole erityisen tarkka kuvissa mahdollisesti olevien henkilöiden nimistä ja niiden oikeinkirjoituksesta.

9. Jutun pituus lasketaan merkkeinä välilyönteineen: tiedon saa selville esimerkiksi Word-ohjelmasta toiminnolla Työkalut → sanamäärä, englanniksi Word Count. Käytännössä yhdelle A4-sivulle mahtuu taajalla rivivälillä noin 3 000 merkkiä. Aukeaman juttu Museo-lehdessä on noin 3 300 - 4 000 merkkiä.

10. Noudata sovittuja merkkimääriä.

11.Toimitustyöhön kuuluu tekstin editointi.Varaudu siihen, että artikkeliasi käsitellään. Jos teemme huomattavan laajoja muutoksia, pyrimme lähettämään tekstin kirjoittajalle asiatarkistettavaksi ennen julkaisua. Editointia tarvitaan muun muassa yhtenäisen kieliasun sekä lehden rakenteen takia.

12. Noudata sovittuja deadlineja.

Valmiin aineiston lähettäminen

Artikkelit lähetetään sähköpostitse toimitussihteerille, osoitteeseen nelli.korpi(a)museoliitto.fi. Liitä teksti viestikenttään (copy-paste), mutta lähetä se lisäksi liitetiedostona. Kuvat toimitetaan mieluiten käsittelemättöminä originaaleina jpg-muodossa.

Palkkiot

Kirjoituspalkkioiden maksua varten tarvitsemme seuraavat tiedot:
 
- Palkkionsaajan nimi
- Henkilötunnus
- Kotiosoite
- Tilinumero
- Sähköpostiosoite
- Kopio verokortista (esim. pdf-tiedostona). Ilman verokorttia maksetuista palkkioista pidätetään 60 prosenttia veroa.

Tiedot voi lähettää sähköpostilla tai kirjeenä Museoliittoon. Jos haluat laskuttaa toiminimen tai museon kautta, otathan erikseen yhteyttä. Palkkiot maksetaan kerran kuussa lehden ilmestymisen jälkeen.