Hae sivustolta
 

Avarampi museo aikuisille -julkaisu

Millainen oppimisympäristö museo on aikuisille? Tulevatko aikuiset museoon oppimaan? Mikä on museopedagogiikan suhde yleisötyöhön? Millainen on museopedagogiikan ja yleisötyön rooli museossa? Näitä kysymyksiä pohdittiin monien muiden ohella Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille -hankkeessa.

Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille oli 3-vuotinen kehittämishanke, jota koordinoi Suomen museoliitto. Osatoteuttajia olivat CICERO Learning -verkosto Helsingin yliopistosta, Tekniikan museo, Työväenmuseo Werstas, Tampereen museopalveluiden kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Porin taidemuseo ja Satakunnan Museo. Hankkeelle myönnettiin rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi ESR-kehittämisohjelmasta. Hankkeen tavoitteena oli kehittää museotyöntekijöiden aikuispedagogista osaamista sekä uusia toimintamalleja ja palveluita museoiden aikuiskävijöille.

Avarampi museo aikuisille -julkaisu esittelee hankkeen tuloksia. Käytännönläheisten projektikuvausten ohella julkaisussa tarkastellaan museo-oppimista, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksiä sekä palveluiden tuottamista yleisemmälläkin tasolla. Julkaisu on tarkoitettu kaikille museo-oppimisesta, yleisötyöstä ja museoiden kehittämisestä kiinnostuneille.

Julkaisun PDF-versio on ladattavissa sivun alalaidasta. Julkaisun painettu versio on lähetetty kaikille Museoliiton jäsenille.

Toivomme, että julkaisu herättää ajatuksia ja innostaa kokeilemaan uutta!