Hae sivustolta
MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Euro enemmän -hanke

Suomen museoliitto toteuttaa vuosina 2018–2019 Euro enemmän -hankkeen, joka tähtää museokauppojen liikevaihdon ja kannattavuuden nostamiseen. Hanke toteutetaan Suomen museoliiton, FMA Creations Oy:n ja Museoviraston kanssa ja hanke kohdistetaan kaikille ammatillisesti hoidetuille museoille.

Kävijämäärät museoissa kasvavat ja kasvu näkyy erityisesti museoiden pääsylippumyynnissä. Vuosittaisen Museotilaston mukaan museokauppojen myynti on kokonaisuudessaan jäänyt kuitenkin odotuksia vaisummaksi. Keväällä 2018 käynnistetyn Euro enemmän -hankkeen tavoitteena on lisätä museokauppojen liikevaihtoa ja kannattavuutta siten, että keskimääräinen museokaupan myynti nousee 1 eurolla kävijää kohden vuoteen 2022 mennessä. Tavoitteena on noin 7 miljoonan euron lisätulo museoille. Hanke tukee osaltaan myös Museopoliittisessa ohjelmassa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia museoiden taloudellisen pohjan laajentamisesta.

Asetettuihin tavoitteisiin pyritään:

1. Parantamalla museokauppatuotteiden esillepanoa
2. Lisäämällä museohenkilöstön myyntitaitoja ja osaamista
3. Tuottamalla pienten, keskisuurten ja suurten museoiden kauppojen konseptikäsikirja
4. Laajentamalla museokauppatuotteiden jakelukanavaa mahdollisesti yhteisellä verkkokaupalla, jossa päätuotteena ovat kirjat sekä mahdollisesti kokoelma- ja teoskuvat

Hankkeen ensimmäinen seminaari järjestetään ke 3.10. Tampereella. Ohjelma päivitetetään Suomen museoliiton koulutuskalenteriin.


Kuva: Salla Hänninen 

 

Hanke etenee vaiheittain seuraavasti.

Kevät 2018:
- käynnistäminen ja nykytilan analyysi
Kevät–syksy 2018:
- seminaari nykytilan analyysin tuloksista ja havainnoista sekä pilotoitavien museokauppakonseptien valmistelu
Syksy 2018: 
- museokauppakonsepti on pilotointivalmis vuoden 2018 loppuun mennessä ja 3–5 pilotointikohteen valinta
Kevät–syksy 2019:
- pilotointien valmistelut yhdessä valittujen museoiden kanssa
- pilotointi toteutetaan sovituissa kohteissa
- tutkitaan saavutettuja muutoksia ja arvioidaan konseptit uudelleen
Syksy 2019:
- päätösseminaari
- museokauppakonseptin lanseeraaminen museoille
- käsikirjan julkaiseminen

Lisätietoja hankkeesta:
Janne Tielinen
Projektisuunnittelija
044 430 0706
janne.tielinen(a)museoliitto.fi