• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Blogger
 
MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Euro enemmän -hanke

Suomen museoliitto toteuttaa vuosina 2018–2019 Euro enemmän -hankkeen, joka tähtää museokauppojen liikevaihdon ja kannattavuuden nostamiseen. Hanke toteutetaan Suomen museoliiton, FMA Creations Oy:n ja Museoviraston kanssa ja hanke kohdistetaan kaikille ammatillisesti hoidetuille museoille.

Euro enemmän -hankkeen tavoitteena on lisätä museokauppojen liikevaihtoa ja kannattavuutta siten, että keskimääräinen museokaupan myynti nousee 1 eurolla kävijää kohden vuoteen 2022 mennessä. Tavoitteena on noin 7 miljoonan euron lisätulo museoille. Hanke tukee osaltaan myös Museopoliittisessa ohjelmassa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia museoiden taloudellisen pohjan laajentamisesta.

Asetettuihin tavoitteisiin pyritään:

1. Parantamalla museokauppatuotteiden esillepanoa
2. Lisäämällä museohenkilöstön myyntitaitoja ja osaamista
3. Tuottamalla pienten, keskisuurten ja suurten museoiden kauppojen konseptikäsikirja
4. Laajentamalla museokauppatuotteiden jakelukanavaa mahdollisesti yhteisellä verkkokaupalla, jossa päätuotteena ovat kirjat sekä mahdollisesti kokoelma- ja teoskuvat


Kuva: Salla Hänninen 

 

Hanke etenee vaiheittain seuraavasti.

Kevät 2018:
- käynnistäminen ja nykytilan analyysi
Kevät–syksy 2018:
- erilliset tilaisuudet ja seminaari nykytilan analyysin tuloksista ja havainnoista
Syksy 2018: 
- museokauppakonsepti on pilotointivalmis vuoden 2018 loppuun mennessä
Kevät–syksy 2019:
- pilotointi toteutetaan sovituissa kohteissa
- tutkitaan saavutettuja muutoksia
Syksy 2019:
- päätösseminaari
- museokauppakonseptin lanseeraaminen museoille
- käsikirjan julkaiseminen

Lisätietoja hankkeesta:
Janne Tielinen
Projektisuunnittelija
044 430 0706
janne.tielinen(a)museoliitto.fi