• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Blogger
 
 

Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille

Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö -hanke käynnistyi 1.1.2010. Hankkeen toteuttajia ovat Porin taidemuseo, Satakunnan Museo, Suomen museoliitto, Tampereen museoiden museopedagoginen TAITE-yksikkö, Tekniikan museo, Työväenmuseo Werstas sekä CICERO Learning -verkosto/Helsingin yliopisto. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama.

Lue hankkeen blogia osoitteessa: http://avaramuseo.blogspot.com

Museot ovat paikkoja, jotka mahdollistavat elinikäisen oppimisen ajatuksen toteutumisen avoimessa ja informaalissa ympäristössä. Museoiden on myös todettu muiden kulttuuripalveluiden ohella lisäävän ihmisten hyvinvointia. Avara museo -hankkeen avulla pyritään kehittämään museoista erilaisille aikuisryhmille avoimempia ja kiinnostavampia oppimisen paikkoja.

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat museoiden työntekijät, joiden aikuispedagogista osaamista hankkeella pyritään lisäämään. Toisena varsinaisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajien, työttömien ja lomautettujen ja senioreiden kanssa työskentelevät henkilöt, jotka osallistuvat museoiden tekemään uusien toimintamallien kehittämistyöhön

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat erilaiset aikuisryhmät, joiden näkökulmasta osahankkeissa kehitetään erilaisia palvelujärjestelmiä. Aikuisryhmiä ovat:
Porin taidemuseo ja Satakunnan Museo: seniorit ja varttunut väestö
TAITE-yksikkö: maahanmuuttajat
Tekniikan museo: yritysten työntekijät
Työväenmuseo Werstas: työttömät ja lomautetut
Hankkeen koordinoinnista ja hankkeen puitteissa järjestettävästä koulutuksesta vastaa Suomen museoliitto. CICERO Learning -verkosto vastaa hankkeessa tehtävästä tutkimus- ja arviointitoiminnasta.

Hankkeessa järjestetään tapahtumia, työpajoja ja koulutustilaisuuksia sekä kehitetään uudenlaisia toimintamalleja museoiden aikuiskävijöille. Aikuiskävijöiltä saadun palautteen perusteella toimintamalleja arvioidaan ja kehitetään edelleen. Hankkeen puitteissa saavutettua uutta tietoa ja hyviä käytäntöjä levitetään valtakunnallisesti museoalan ammattilaisille sekä laajemminkin kulttuuriperintö- ja taidealojen parissa työskenteleville tahoille. Hankkeen tuloksista tiedotetaan mm. hankkeen verkkosivujen, hankkeen aikana järjestettävien kolmen asiantuntijaseminaarin sekä hankkeen loppujulkaisun avulla.

Lisätietoja hankkeesta:

Projektikoordinaattori
Pauliina Kinanen
Suomen museoliitto
pauliina.kinanen(a)museoliitto.fi
+358 40 354 2205

Euroopan sosiaalirahasto Vipuvoimaa EU:lta Lapin ELY

Hankkeen osatoteuttajat

CICERO Learning -verkosto
Leena Tornberg
leena.tornberg(a)helsinki.fi
p. 09 191 29369, 050 317 5441

Porin taidemuseo
Anni Venäläinen,
Mirja Ramstedt-Salonen
anni.venalainen(a)pori.fi,
mirja.ramstedt-salonen(a)pori.fi
p. 044 701 7601

Satakunnan Museo
Outi Kivimäki
outi.kivimaki(a)pori.fi
p. 044 701 4410
Carita Tulkki
carita.tulkki(a)pori.fi
p. 044 701 1054

Tampereen museoiden museopedagoginen
TAITE-yksikkö

Jaana Ylänen
jaana.ylanen(a)tampere.fi
p. 040 800 7874

Tekniikan museo
Anna Iso-Ahola
anna.iso-ahola(a)tekniikanmuseo.fi
p. 045 341 4544

Työväenmuseo Werstas
Ulla Rohunen
ulla.rohunen(a)tyovaenmuseo.fi
p. 050 440 1157

Työväenmuseo Werstaan projektisuunnittelijan Ulla Rohusen blogi Avara museo -hankkeesta:
Aukion laidalla


Muita hankkeita

LEM - The Learning Museum Network Project

Aktiivi-koordinaatiohanke